logo ttech

Hotline: 0948.007.822

Email: Yen@ttech.vn

CAN NHIỆT LOẠI K

Hãng sản xuất: Termotech- Italy

Giá bán:
Liên hệ
Giá thị trường:    -  Tiết kiệm: NaN %
CAN NHIỆT LOẠI K MODEL: K - 0-1300 oC HÃNG SX: Termotech- Italy

  HOTLINE ĐẶT HÀNG:

  0948 007 822

Số lượng
=

Bài viết sản phẩm

CAN NHIỆT LOẠI K

MODEL: K - 0-1300 oC

HÃNG SX: Termotech- Italy

TT Tên Thông sô

1 Can K 1200 oC thép/ sứ 450mm Ø18
2 Can K 1200 oC thép/Sứ 500mm Ø18

3 Can K 1200 oC thép/Sứ 600mm Ø18
4 Can K 1200 oC thép/Sứ 800mm Ø18
5 Can K 1200 oC thép/Sứ 1000mm Ø18

6 Can K 1200 oC thép/Sứ 1100mm Ø18

7 Can K 1200 oC thép/Sứ 1200mm Ø18
8 Can S 1600 oC Sứ 350mm Ø18
9 Can S 1600 oC Sứ 500mm Ø18
10 Can S 1600 oC Sứ 650mm Ø18
11 Can S 1600 oC Sứ 800mm Ø18

12 Can S 1600 oC Sứ 1000mm Ø18
13 Can S 1600 oC Sứ 1100mm Ø18

14 Can S 1600 oC Sứ 1200mm Ø18

15 Can B 1800 oC Sứ 700mm Ø18

16 Can K 1200 oC dùng thép chụi nhiệt, mài mòn 1000mm Ø18

17 Dây bù Can K 2*0.3 mm

18 Dây bù Can K bọc thuỷ tinh 2*1.5 mm

19 Dây bù Can S bọc thuỷ tinh 2*1.5 mm


Tags: