TRANG TMĐT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO  
ZALO: 0948.007.822   Email: yen@ttech.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Tel/Zalo:       0948.007.822
  • Mail:              yen@ttech.vn


VIDEO

Đồng Hồ Đo Áp Suất Trên Facebook

Thiết bị hãng Tunkia

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương fđể đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-tunkia-cp22958

Bộ ghép kênh Shunt đồng trục Tunkia TH0460 (1mA ~ 20 A; 1 V), Máy đo điện áp chính xác cầm tay Tunkia TH0190, Chuẩn phân đôi tỉ lệ dòng điện Tunkia TH0490 (2A/20 A, 45 Hz~100 kHz), Cuộn Coil Tunkia TD1020 (22 A rms), Cuộn Coil Tunkia TD1020 (44 A rms), Cuộn Coil Tunkia TD1020 (22 A rms), Nguồn tiêu chuẩn dòng điện cao DC Tunkia TD2010 (Class 0.05, 1200 A), Nguồn tiêu chuẩn dòng điện cao DC Tunkia TD2010 (Class 0.05, 600 A), Nguồn tiêu chuẩn dòng điện cao DC Tunkia TD2010 (Class 0.02, 1200 A), Nguồn tiêu chuẩn dòng điện cao DC Tunkia TD2010 (Class 0.02, 600 A), Nguồn tiêu chuẩn dòng điện cao DC Tunkia TD2010 (Class 0.01, 1200 A), Nguồn tiêu chuẩn dòng điện cao DC Tunkia TD2010 (Class 0.01, 600 A), Máy phân tích đo lường tích hợp bộ chuyển đổi dòng điện Tunkia TH0690 (45Hz~65 Hz), Bộ ghép kênh lựa chọn I/V Tunkia TH0680 ( 0.5 A~100 A, 1 V), Bộ đệm cách ly điện áp tần số cao Tunkia TH0475 (100kHz~1 MHz), Bộ đệm băng thông rộng Tunkia TH0470 (1 MHz), Bộ đệm băng thông rộng Tunkia TH0470 (100 kHz), Thiết bị tham chiếu tiêu chuẩn điện áp DC có thể lập trình Tunkia TH0110 (10 mH ~ 10 V; 1 nV ~ 1 μV), Máy phân tích điện áp véc tơ Tunkia TH2000 (50 ppm, 1 MHz), Máy phân tích điện áp véc tơ Tunkia TH2000 (50 ppm, 1 MHz), Máy phân tích điện áp véc tơ Tunkia TH2000 (50 ppm, 20 kHz), Máy phân tích điện áp véc tơ Tunkia TH2000 (20 ppm, 1 MHz), Máy phân tích điện áp véc tơ Tunkia TH2000 (20 ppm, 100 kHz), Máy phân tích điện áp véc tơ Tunkia TH2000 (20 ppm, 20 kHz), Hệ thống thử nghiệm DC độ chính xác cao Tunkia TD1500 (1 mV ~ 1100 V), Máy hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng Tunkia TD1850 (30A), Máy hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng Tunkia TD1850 (30A, hiệu chuẩn Transducer), Máy hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng Tunkia TD1850 (20A, hiệu chuẩn Transducer), Máy hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng Tunkia TD1850 (20A), Máy hiệu chuẩn Ampe kìm Tunkia TD1000 (Class 0.1, đầu ra AC/DC), Máy hiệu chuẩn Ampe kìm Tunkia TD1000 (Class 0.05, đầu ra AC/DC), Máy hiệu chuẩn Ampe kìm Tunkia TD1000 (Class 0.1, đầu ra AC), Máy hiệu chuẩn Ampe kìm Tunkia TD1000 (Class 0.05, đầu ra AC), Máy hiệu chuẩn Ampe kìm Tunkia TD1050 (2 kA, đa chức năng), Máy hiệu chuẩn Ampe kìm Tunkia TD1050 (1 kA, đa chức năng), Máy hiệu chuẩn Ampe kìm Tunkia TD1050 (2 kA, chỉ có đầu ra dòng điện), Máy hiệu chuẩn Ampe kìm Tunkia TD1050 (1 kA, chỉ có đầu ra dòng điện), Máy hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng Tunkia TD1855 (30 A), Máy hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng Tunkia TD1855 (30A, hiệu chuẩn Transducer), Máy hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng Tunkia TD1855 (20 A), Máy hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng Tunkia TD1855 (20 A, hiệu chuẩn Transducer), Máy hiệu chuẩn đa chức năng nhỏ gọn Tunkia TD1858 (Đầu ra cặp nhiệt điện), Máy hiệu chuẩn đa chức năng nhỏ gọn Tunkia TD1858, Máy hiệu chuẩn đa chức năng Tunkia TD1860 (30 A), Máy hiệu chuẩn đa chức năng Tunkia TD1860 (30 A, hiệu chuẩn Transducer), Máy hiệu chuẩn đa chức năng Tunkia TD1860 (20 A), Máy hiệu chuẩn đa chức năng Tunkia TD1860 (20 A, hiệu chuẩn Transducer), Máy hiệu chuẩn đa chức năng Tunkia TD1870 (Standard), Máy hiệu chuẩn đa chức năng Tunkia TD1870 (Basic), Máy hiệu chuẩn độ chính xác cao Tunkia TD1880 (Ultimate), Máy hiệu chuẩn độ chính xác cao Tunkia TD1880 (Advanced), Máy hiệu chuẩn độ chính xác cao Tunkia TD1880 (Standard), Máy hiệu chuẩn độ chính xác cao Tunkia TD1880 (Basic), Nguồn tiêu chuẩn dòng DC chính xác Tunkia TH1000 (±(0~110 mA)), Thiết bị chuyển đổi kênh điện trở chuẩn Tunkia TH0240, Hệ thống kiểm tra hiện trường thiết bị năng lượng ba pha Tunkia TD3810 (Class 0.02, 45~400 Hz), Hệ thống kiểm tra hiện trường thiết bị năng lượng ba pha Tunkia TD3810 (Class 0.01, 45~400 Hz), Hệ thống kiểm tra hiện trường thiết bị năng lượng ba pha Tunkia TD3810 (Class 0.02, 45~65 Hz), Hệ thống kiểm tra hiện trường thiết bị năng lượng ba pha Tunkia TD3810 (Class 0.01, 45~65 Hz), Thiết bị đo điện trở tiêu chuẩn Tunkia TH0210 (1 mΩ ~ 100 kΩ), Máy hiệu chuẩn đồng hồ đo năng lượng ba pha cầm tay Tunkia TD4550 (Class 0.05, chức năng sóng hài), Máy hiệu chuẩn đồng hồ đo năng lượng ba pha cầm tay Tunkia TD4550 (Class 0.02, chức năng sóng hài), Máy hiệu chuẩn đồng hồ đo năng lượng ba pha cầm tay Tunkia TD4550 (Class 0.1, chức năng sóng hài), Máy hiệu chuẩn đồng hồ đo năng lượng ba pha cầm tay Tunkia TD4550 (Class 0.05), Máy hiệu chuẩn đồng hồ đo năng lượng ba pha cầm tay Tunkia TD4550 (Class 0.02), Máy hiệu chuẩn đồng hồ đo năng lượng ba pha cầm tay Tunkia TD4550 (Class 0.1), Bộ chuyển đổi điện áp tần số nguồn Tunkia TH0780, Thiết bị hiệu chuẩn cho nanô vôn kế Tunkia TH1200 (1 μV110 V), Máy hiệu chuẩn AC chính xác Tunkia TD1600 (1100 V, 110 A), Ampe kế AC/DC độ chính xác cao Tunkia TD1350 (10 μA ~ 120A), Điện trở tham chiếu tiêu chuẩn Tunkia TH0320 (10 MΩ, 0.1 W), Điện trở tham chiếu tiêu chuẩn Tunkia TH0320 (1 MΩ, 0.1 W), Điện trở tham chiếu tiêu chuẩn Tunkia TH0320 (100 kΩ, 0.1 W), Điện trở tham chiếu tiêu chuẩn Tunkia TH0320 (10 kΩ, 0.1 W), Điện trở tham chiếu tiêu chuẩn Tunkia TH0320 (1 kΩ, 0.1 W), Điện trở tham chiếu tiêu chuẩn Tunkia TH0320 (100 Ω, 0.1 W), Điện trở tham chiếu tiêu chuẩn Tunkia TH0320 (10 Ω, 0.1 W), Điện trở tham chiếu tiêu chuẩn Tunkia TH0320 (1 Ω, 0.5 W), Điện trở chuẩn Tunkia TH0310 (100 MΩ, 0.01 W), Điện trở chuẩn Tunkia TH0310 (19 MΩ, 0.05 W), Điện trở chuẩn Tunkia TH0310 (10 MΩ, 0.1 W), Điện trở chuẩn Tunkia TH0310 (1 MΩ, 0.1 W), Điện trở chuẩn Tunkia TH0310 (100 kΩ, 0.1 W), Điện trở chuẩn Tunkia TH0310 (19 kΩ, 0.1 W), Điện trở chuẩn Tunkia TH0310 (10 kΩ, 0.1 W), Điện trở chuẩn Tunkia TH0310 (1 kΩ, 0.1 W), Điện trở chuẩn Tunkia TH0310 (100 Ω, 0.1 W), Điện trở chuẩn Tunkia TH0310 (25 Ω, 0.1 W), Điện trở chuẩn Tunkia TH0310 (10 Ω, 0.1 W), Điện trở chuẩn Tunkia TH0310 (1.9 Ω, 0.1 W), Điện trở chuẩn Tunkia TH0310 (1 Ω, 0.1 W), Điện trở chuẩn Tunkia TH0310 (100 mΩ, 0.5W), Điện trở chuẩn Tunkia TH0310 (10 mΩ, 0.5W), Điện trở chuẩn Tunkia TH0310 (1 mΩ, 0.5W), Điện trở chuẩn AC Tunkia TH0340 (10k Ω, 3.2 mA), Điện trở chuẩn AC Tunkia TH0340 (1k Ω, 10 mA), Điện trở chuẩn AC Tunkia TH0340 (100Ω, 32 mA), Điện trở chuẩn AC Tunkia TH0340 (10Ω, 100 mA), Điện trở chuẩn AC Tunkia TH0340 (1Ω, 316 mA), Điện trở Shunt đồng trục chính xác Tunkia TH0400 (1 mA, 1000 Ω), Điện trở Shunt đồng trục chính xác Tunkia TH0400 (100 A, 10 mΩ), Điện trở Shunt đồng trục chính xác Tunkia TH0400 (50 A, 20 mΩ), Điện trở Shunt đồng trục chính xác Tunkia TH0400 (20 A, 50 mΩ), Điện trở Shunt đồng trục chính xác Tunkia TH0400 (5 A, 200 mΩ), Điện trở Shunt đồng trục chính xác Tunkia TH0400 (500mA, 2 Ω), Điện trở Shunt đồng trục chính xác Tunkia TH0400 (500mA, 2 Ω), Điện trở Shunt đồng trục chính xác Tunkia TH0400 (10 A, 100 mΩ), Điện trở Shunt đồng trục chính xác Tunkia TH0400 (2 A; 500 mΩ), Điện trở Shunt đồng trục chính xác Tunkia TH0400 (1 A, 1 Ω), Điện trở Shunt đồng trục chính xác Tunkia TH0400 (20 mA, 50 Ω), Điện trở Shunt đồng trục chính xác Tunkia TH0400 (10 mA, 100 Ω), Điện trở Shunt đồng trục tần số cao Tunkia TH0410 (200 mA, 5 Z), Điện trở Shunt đồng trục tần số cao Tunkia TH0410 (10 A, 100 mZ), Điện trở Shunt đồng trục tần số cao Tunkia TH0410 (500 mA, 2 Z), Điện trở Shunt đồng trục tần số cao Tunkia TH0410 (5 A, 200 mZ), Điện trở Shunt đồng trục tần số cao Tunkia TH0410 (2A, 500 mZ), Điện trở Shunt đồng trục tần số cao Tunkia TH0410 (1 A, 1 Z), Điện trở chuẩn công suất cao Tunkia TH0300 (0.2 Ω, 5.5 A), Điện trở chuẩn công suất cao Tunkia TH0300 (10 Ω, 0.11 A), Điện trở chuẩn công suất cao Tunkia TH0300 (2 Ω, 0.55 A), Điện trở chuẩn công suất cao Tunkia TH0300 (5 Ω, 0.22 A), Điện trở chuẩn công suất cao Tunkia TH0300 (0.1 Ω, 11.0 A), Điện trở chuẩn công suất cao Tunkia TH0300 (1 Ω, 1.1 A), Điện trở chuẩn công suất cao Tunkia TH0300 (0.5 Ω, 2.2 A), Điện trở Shunt đồng trục tần số cao Tunkia TH0410 (20 mA, 50 Z), Điện trở Shunt đồng trục tần số cao Tunkia TH0410 (100 mA, 10 Z), Điện trở Shunt đồng trục tần số cao Tunkia TH0410 (50 mA, 20 Z), Điện trở Shunt đồng trục chính xác Tunkia TH0400 (200 mA, 5 Ω), Điện trở Shunt đồng trục chính xác Tunkia TH0400 (50 mA, 20 Ω), Điện trở Shunt đồng trục chính xác Tunkia TH0400 (100 mA, 10 Ω), Điện trở chuẩn hằng số thời gian Tunkia TH0480 (2A), Điện trở Shunt đo dòng đồng trục tham chiếu Tunkia TH0420 (100 A), Điện trở Shunt đo dòng đồng trục tham chiếu Tunkia TH0420 (50 A), Điện trở Shunt đo dòng đồng trục tham chiếu Tunkia TH0420 (20 A), Điện trở Shunt đo dòng đồng trục tham chiếu Tunkia TH0420 (10 A), Điện trở Shunt đo dòng đồng trục tham chiếu Tunkia TH0420 (5 A), Điện trở Shunt đo dòng đồng trục tham chiếu Tunkia TH0420 (2 A), Điện trở Shunt đo dòng đồng trục tham chiếu Tunkia TH0420 (1 A), Điện trở Shunt đo dòng đồng trục tham chiếu Tunkia TH0420 (0.5 A), Điện trở Shunt đo dòng đồng trục tham chiếu Tunkia TH0420 (0.2 A), Điện trở Shunt đo dòng đồng trục tham chiếu Tunkia TH0420 (0.1 A), Bộ chia áp dải tần rộng Tunkia TH0150 (1000 V, Active), Bộ chia áp dải tần rộng Tunkia TH0150 (600 V, Active), Bộ chia áp dải tần rộng Tunkia TH0150 (500 V, Active), Bộ chia áp dải tần rộng Tunkia TH0150 (300 V, Active), Bộ chia áp dải tần rộng Tunkia TH0150 (200 V, Active), Bộ chia áp dải tần rộng Tunkia TH0150 (100 V, Active), Bộ chia áp dải tần rộng Tunkia TH0150 (50 V, Active), Bộ chia áp dải tần rộng Tunkia TH0150 (20 V, Active), Bộ chia áp dải tần rộng Tunkia TH0150 (10 V, Active), Bộ chia áp dải tần rộng Tunkia TH0150 (1000 V, Passive), Bộ chia áp dải tần rộng Tunkia TH0150 (600 V, Passive), Bộ chia áp dải tần rộng Tunkia TH0150 (500 V, Passive), Bộ chia áp dải tần rộng Tunkia TH0150 (300 V, Passive), Bộ chia áp dải tần rộng Tunkia TH0150 (200 V, Passive), Bộ chia áp dải tần rộng Tunkia TH0150 (200 V, Passive), Bộ chia áp dải tần rộng Tunkia TH0150 (100 V, Passive), Bộ chia áp dải tần rộng Tunkia TH0150 (50 V, Passive), Bộ chia áp dải tần rộng Tunkia TH0510 (20 V, Passive), Bộ chia áp dải tần rộng Tunkia TH0510 (10 V, Passive), Bộ chia điện áp cao áp AC/DC chính xác Tunkia TH0180 (35 kV), Bộ chia điện áp cao áp AC/DC chính xác Tunkia TH0180 (10 kV), Bộ chia điện áp cao áp AC/DC chính xác Tunkia TH0180 (5 kV), Bộ chia điện áp cao áp AC/DC chính xác Tunkia TH0180 (2 kV), Bộ chia điện áp cao áp AC/DC chính xác Tunkia TH0180 (1 kV), Bộ chia điện áp cao áp DC chính xác Tunkia TH0170 (50 kV), Bộ chia điện áp cao áp DC chính xác Tunkia TH0170 (20 kV), Bộ chia điện áp cao áp DC chính xác Tunkia TH0170 (10 kV), Bộ chia điện áp cao áp DC chính xác Tunkia TH0170 (5 kV), Bộ chia điện áp cao áp DC chính xác Tunkia TH0170 (2 kV), Bộ chia điện áp cao áp DC chính xác Tunkia TH0170 (1 kV), Máy biến dòng chính xác Tunkia TH0500 (20 k A), Máy biến dòng chính xác Tunkia TH0500 (10 k A), Máy biến dòng chính xác Tunkia TH0500 (5 k A), Máy biến dòng chính xác Tunkia TH0500 (2 k A), Máy biến dòng chính xác Tunkia TH0500 (1 k A), Máy biến dòng chính xác Tunkia TH0500 (500 A), Máy biến dòng chính xác Tunkia TH0500 (200 A), Máy biến dòng chính xác Tunkia TH0500 (100 A), Máy biến dòng chính xác Tunkia TH0500 (50 A), Máy biến dòng chính xác Tunkia TH0500 (20 A), Máy biến dòng chính xác Tunkia TH0500 (10 A), Máy biến dòng chính xác Tunkia TH0500 (5 A), Máy biến dòng chính xác Tunkia TH0500 (2 A), Máy biến dòng chính xác Tunkia TH0500 (1 A), Máy biến dòng chính xác Tunkia TH0500 (0.5 A), Máy biến dòng chính xác Tunkia TH0500 (0.2 A), Máy biến dòng chính xác Tunkia TH0500 (0.1 A), Máy biến dòng AC chính xác Tunkia TH0600 (10 k A), Máy biến dòng AC chính xác Tunkia TH0600 (6 k A), Máy biến dòng AC chính xác Tunkia TH0600 (5 k A), Máy biến dòng AC chính xác Tunkia TH0600 (3 k A), Máy biến dòng AC chính xác Tunkia TH0600 (2 k A), Máy biến dòng AC chính xác Tunkia TH0600 (1 k A), Máy biến dòng AC chính xác Tunkia TH0600 (500 A), Máy biến dòng AC chính xác Tunkia TH0600 (200 A), Máy biến dòng AC chính xác Tunkia TH0600 (100 A), Máy biến dòng AC chính xác Tunkia TH0600 (50 A), Máy biến dòng AC chính xác Tunkia TH0600 (20 A), Máy biến dòng AC chính xác Tunkia TH0600 (10 A), Máy biến dòng AC chính xác Tunkia TH0600 (5 A), Máy biến dòng AC chính xác Tunkia TH0600 (2 A), Máy biến dòng AC chính xác Tunkia TH0600 (1 A), Máy biến dòng AC chính xác Tunkia TH0600 (0.5 A), Máy biến dòng AC chính xác Tunkia TH0600 (0.2 A), Máy biến dòng AC chính xác Tunkia TH0600 (0.1 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (2k A, 1 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (2k A, 0.5 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (1k A, 1 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (1k A, 0.5 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (1k A, 0.2 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (500 A, 1 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (500 A, 0.5 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0450 (500 A, 0.2 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (500 A, 0.1 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (200 A, 1 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (200 A, 0.5 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (200 A, 0.2 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (200 A, 0.1 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (100 A, 1 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (100 A, 0.5 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (100 A, 0.2 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (100 A, 0.1 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (50 A, 1 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (50 A, 0.5 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (50 A, 0.2 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (50 A, 0.1 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (20 A, 1 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (20 A, 0.5 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (20 A, 0.2 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (20 A, 0.1 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (10 A, 1 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (10 A, 0.5 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (10 A, 0.2 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (10 A, 0.1 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (5 A, 1 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (5 A, 0.5 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (5 A, 0.2 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (5 A, 0.1 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (2 A, 1 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (2 A, 0.5 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (2 A, 0.2 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (2 A, 0.1 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (1 A, 1 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (1 A, 0.5 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (1 A, 0.2 A), Bộ chuyển đổi dòng điện chính xác Tunkia TH0540 (1 A, 0.1 A)

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác: